bibliography

key publications

2023:
Jaspers, N.L., 2022: “A bird’s eye view of Montelupo Maiolica from maritime towns in the Dutch Republic: a contribution to dating the decorations based on Dutch archaeological stratigraphy (ca. 1544-1650 AD)”, in: S. Lusuardi Siena, M. Milanese, G. Vannini (eds.), Alle origini dell’archeologia medievale italiana. Dalla ceramologia archeologica all’archeologia della produzione. Per Hugo Blake. Sesto Fiorentino.

2022:
Jaspers, N.L., 2022: Majolica uit Montelupo. Confectiekeramiek voor een mondiale markt. Vind Magazine 48.

Jaspers, N.L., 2022: “Mexicaanse makelij uit Middelburgse modder: onbekend maakt onbemind… en on-herkend”, in: Oosten van, R., A. Verhoeven, S. Ostkamp, M. Klomp (red.), In kannen en kruiken. Studies over middeleeuws en post-middeleeuws aardewerk en glas aangeboden aan Hemmy Clevis, Zwolle, 143-150.

Jaspers, N.L., J.J. Ramírez León & B. Silkens, 2022: “Een stille getuige van de Antwerps-Spaanse oorsprong van Fort Rammekens (midden 16de eeuw)? Een eerste verkenning van de polkadotkan (‘Malling jug’)”, in: Oosten van, R., A. Verhoeven, S. Ostkamp, M. Klomp (red.), In kannen en kruiken. Studies over middeleeuws en post-middeleeuws aardewerk en glas aangeboden aan Hemmy Clevis, Zwolle, 127-142.

2020:

Jaspers N.L. & M.H. Wispelwey, 2020: Misbaksels uit Ermelo. Productieafval van een middeleeuwse pottenbakker (circa 1300), Terra Cotta Incognita Special nr. 3, Zaandijk.

2019:
Jaspers, N.L. & S. Ostkamp, 2019: “H13. Keramiek uit wrak BZN17/Palmhoutwrak”, in: A.D. Vos, B. van den Hoven & I. Toussaint (red.), 2019: Wereldvondsten uit een Hollands schip. Basisrapportage BZN17/Palmhoutwrak, Amsterdam, 198-221, 388-401.

Jaspers, N.L. & D. Troiano, 2019: “Il Regno di Napoli in terra di Fiandra Le ceramiche in stile Compendiario di Castelli rinvenute in Olanda”, in: D. Troiano (ed.), 2019: Ceramiche Abruzzo – Rassegna di Studi Ceramici Castelli, numero 0, 73-82.

Casale S., C. Capelli, N.L. Jaspers, L. Megens & F. Bulgarelli, 2019: “Nuovi riscontri archeometrici sulla produzione di maioliche in stile compendiario ad Albissola Marina”, in: Ceramica 4.0: Nuove esperienze e tecnologie per la comunicazione, catalogazione e musealizzazione della ceramica. ATTI LI Convegno Internazionale della Ceramica 2018, Savona, 118-122.

2018:
Jaspers, N.L., 2018: “Het (post-)middeleeuws aardewerk”, in: W.B. Waldus, 2018, De opgraving en lichting van de 15e-eeuwse IJsselkogge, ADC Monografie 24 (ADC Rapport 4525), 253-262, 432-437.

Casale S., L. Megens & N.L. Jaspers, 2018: “Eccellenze liguri in Europa tra il XVI e XVII secolo. Analisi archeometriche di provenienza di maioliche liguri in stile compendiario esportate nei Paesi Bassi”, Rivista di Studi Liguri LXXX-LXXXI (2014-2015), 217-228.

2017:
Jaspers, N.L., 2017: “Italiaanse exportkeramiek in Nederlandse archeologische collecties. Prototypes voor de handelsstromen tijdens de vroegmoderne globalisering”, in: Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence Nieuwsbrief 18, 4-5.

Meijlink, B., B. Silkens & N.L. Jaspers, 2017: Zeeën van Tijd. Grasduinen door de archeologie van 2500 jaar Domburg en het Oostkapelse strand. Terra Cotta Incognita/Walcherse Archeologische Dienst, Amsterdam/Veere.

2016:
Jaspers, N.L., 2016: “Faïence Hollandaise”, in: L. Metreau (red.), Identifier la céramique au Quebec, Les cahiers d’archéologie du CELAT, 41/Serie Archéometrie, 8, Québec, 199-202.

Jaspers, N.L. & S. Ostkamp, 2016: “Portuguese faience in the Dutch Republic”, in: R.V. Gomes, T.M. Casimiro & M.V. Gomes, Proceedings of the First International conference of Portuguese Faience (16th-19th centuries), Lisbon: Instituto de Arqueologia e Paleociências, 407-422.

2015:
Jaspers, N.L., Y. Eijskoot & E. Esser, 2015: Ruwe bolsters, bierdrinkers en haringeters. Huishoudelijk afval van de eigenaren, bewoners en ambachtslieden van de scheepswerf aan de Havenstraat te Vlaardingen (locatie Galeiwerf), Amsterdam.

Meijlink, B, B. Silkens & N.L. Jaspers, 2015: Verhalen uit de Fles. 700 jaar Vlissingen. De ontwikkeling van een havenstad door archeologische vondsten verteld, Terra Cotta Incognita/Walcherse Archeologische Dienst, Amsterdam.

2014:
Jaspers, N.L. & S. Ostkamp, 2014: “Portugese faience uit Nederlandse bodem. De opkomst en neergang van Portugese import”, in: Vormen uit Vuur (226), 10-29.

2013:
Jaspers, N.L., 2013: “Roomwit en de Melkmeyt. Buitenlandse witte faience uit Nederlandse bodem (1500-1680)”, in: T. Eliëns (red.), Delfts Wit. Het is niet alles blauw dat in Delft blinkt. Geschiedenis van een nationaal product. Volume V. Den Haag, 45-76.

Jaspers, N.L., 2013: “Cream from the Milkmaid. Plain white faience of foreign origin excavated in the Netherlands (1500-1680)”, in: T. Eliëns (ed.), White Delft. Not just blue. History of a national product. Volume V. The Hague, 45-76.

Jaspers, N.L., 2013: Clean, cheap and truly more enjoyable. Italian maiolica excavated in the Netherlands: a supremacy of Ligurian merchandise and rarities from other production regions, Archeologia Postmedievale 15, 11-40.

Jaspers, N.L., 2013: Uit de Collectie Six. Bord. Vind Magazine 12, 74-75.

Jaspers, N.L. & P. Crucq, 2013: Harlinger gleiersgoed. Bedrijfsafval van de gleibakkerijen “Aan de Schritsen hoek Raamstraat” en “Buiten de Kerkpoort”, Amsterdam (Terra Cotta Incognita Special 1).

Ostkamp, S. & N.L. Jaspers, 2013: “Enkele voorbeelden van bakafval van tinglazuuraardewerk”, in: T. Eliëns (red.), Delfts Wit. Het is niet alles blauw dat in Delft blinkt. Geschiedenis van een nationaal product. Deel V. Den Haag, 163-167.

Ostkamp, S. & N.L. Jaspers, 2013: “Some examples of tinglazed earthenware in kiln waste”, in: T. Eliëns (ed.), White Delft. Not just blue. History of a national product. Volume V. The Hague, 163-167.

2012:
Jaspers, N.L. 2012, “Ligurian maiolica excavated in the Netherlands (1550-1700). An archaeological contribution to the decorative and morphological typology of Ligurian export wares”, La ceramica post-medievale nel mediterraneo. Gli indicatori cronologici: secoli XVI-XVIII. ATTI del XLIV Convegno internazionale della ceramica 2011, Savona, 11-26.

Jaspers, N.L., 2012: “Laat- en postmiddeleeuws aardewerk”, in: S. Zandboer (red.): Komfoor op terp 5. Archeologisch onderzoek rond een veenterp te Peize en de Weringse dijk, ADC Rapport 3133, Amersfoort, 57-70, catalogue: 111-117.

Van der Velde, H., N.L. Jaspers, E. Drenth & H. Scholte Lubberink (red.), 2012: Van graven in de prehistorie en dingen die voorbijgaan. Studies aangeboden aan Eric Lohof bij zijn pensionering in de archeologie, Sidestone Press, Leiden.

2011:
Amato, F., B. Fabbri, S. Gualtieri, J. Gawronski & N.L. Jaspers,  2011: “Provenance study of some samples of compendiario majolica found in archaeological excavations carried out in the centre of Amsterdam”, in: I. Turbanti-Memmi (ed.), Proceedings of the 37th International Symposium on Archaeometry, 12th – 16th of May 2008, Siena Italy, 9-16.

Jaspers, N.L., 2011: “Twee digitale toepassingen voor het Deventer Systeem: bladwijzers en standaard kleurcodes voor bakselgroepen”. In: Assembled Articles 4. Symposium on Medieval and Post Medieval Ceramics, Zwolle, 89-100.

Zandboer, S. & N. Jaspers, 2011, “Een compleet komfoor uit de opgraving van terp 5 te Peize.”, in: Van Wierden en terpen. Mededelingen van de Vereniging van terpenonderzoek (16), 8-10.

2010:
Claeys, J., N.L. Jaspers en S. Ostkamp (red.), 2010: Vier eeuwen leven en sterven aan de Dokkershaven. Een archeologische opgraving van een postmiddeleeuwse stadswijk op het Scheldekwartier in Vlissingen, ADC Monografie 9|ADC Rapport 1635, Amersfoort.

Jaspers, N.L., 2010: “4.2 Roerende goederen aan de Dokkershaven:  de materiële cultuur tussen 1550 en 1850”, in: Claeys, J., N.L. Jaspers & S. Ostkamp (eds.), 2010, 115-202.

Jaspers, N.L., 2010: “4.3 Uit het leven gegrepen. De vondsten per context uit de Dokkershaven”, in: Claeys, J., N.L. Jaspers & S. Ostkamp (eds.), 2010, 207-366.

Claeys, J & N.L. Jaspers, 2010: “6 Synthese”, in: Claeys, J., N.L. Jaspers & S. Ostkamp (eds.), 2010, 390-425.

2009:
Jaspers, N.L., 2009: “Schoon en werkelijk aangenaam. Italiaanse faience uit Nederlandse bodem (1550-1700)”, in: Vormen uit Vuur (204), 2-31.

2008:
Ostkamp S. & Jaspers N.L. (2008), Catalogus: Aardewerk uit een slootkant in Zaandam (Rustenburg – De Vaart), in: Waldus, W.B. & S. Ostkamp (red.), Zaandam Rustenburg / De Vaart. Een Archeologische Opgraving. ADC Rapport nr. 1004, Amersfoort, 40-56.

2007:
Jaspers, N.L., 2007: “Met de Franse slag. Franse compendiariofaience uit Nederlandse bodem (1600-1660)”, in: Vormen uit Vuur (199), 2-16.

Jaspers, N.L., 2007: “Bont en blauw van de Straet.” In: C. Schrickx en T. Van de Walle-van der Woude (red.), Hoogtepunten uit de Hoornse bodem, Hoorn, 102-107.

Jaspers, N.L., 2007: Schoon en werkelijk aangenaam. Italiaanse importkeramiek uit de 16e en 17e eeuw in Nederlandse bodem, Vol. I: text/ Vol. II: catalogue, unpublished MA-thesis (University of Amsterdam), Amsterdam.

Jaspers, N.L. & C. Scheffer-Mud, 2007: Catalogus keramiek en glas van de opgraving Oostzaan-Kerkbuurt. Hollandiareeks 272.2, Zaandijk.

Jaspers, N.L. en S. Ostkamp, 2006: “Het aardewerk uit de opgraving”, in: P. de Boer (red.), Bodemvondsten uit de Boerenhoek, Enkhuizen, opgraving “De Baan” (fase 2), ADC Rapport 452, Amersfoort, 21-35.

lectures & poster presentations

2023:
Lecture, N.L. Jaspers, De neerslag van de Straatvaart-keramiek in de Lage Landen: Zuid-Europese importen en de Ligurische Golf. Dag van de historische maritieme archeologie in Nederland (vijftiende Glavimans symposion), Friday the 8th of December 2023, Lelystad, Batavialand, The Netherlands. [in Dutch]

Lecture, N.L. Jaspers, Van Mexico tot Antwerpen in Walcherse bodem. Onbekend maakt onbemind en on-herkend. Assembled Articles: Studie(mid)dag middeleeuws en postmiddeleeuws aardewerk en glas, Wednesday the 21st of June 2023, Leiden University, Faculty of Archaeology, The Netherlands. [in Dutch]

Lecture, N.L. Jaspers, Italiaans en Frans tinglazuuraardewerk uit de 16e en 17e eeuw in Nederlandse bodem, productie, typologie, herkomst en distributie,  “Promovendi Middeleeuwen Middag” organized by dr. R.M.R. van Oosten, Friday the 9th of Februari 2023, Leiden University, Faculty of Archaeology, The Netherlands. [in Dutch]

2022:
Biennial guest lecture (with full day excursion to Delft), Imported 17th century faience from Dutch archaeological sites, University of Amsterdam, MA-program “Conservation and Restoration”, specialization “Glass, ceramics & stone”, Tuesday the 12th of April 2022, Delft, The Netherlands. [in English]

Lecture, N.L. Jaspers: Romeinse en vroeg-middeleeuwse architectuurresten uit de Servaas Basiliek en Stiftskapel. Werkwijze, analyse en problemen met de architectuurresten voor publicatie architectuurcatalogus. Onderzoeksbijeenkomst archeologie van het Servaascomplex, Gemeente Maastricht, afdeling Cultureel Erfgoed, Thursday the 24th of March 2022, MOSAE FORUM, Maastricht. [in Dutch]

2019:
Lecture, N.L. Jaspers: Middeleeuwse begravingen uit de Pandhof, Basiliek en Stiftskapel. Werkwijze analyse en voorbereidingen voor publicatie grafcatalogus. Onderzoeksbijeenkomst archeologie van het Servaascomplex, Gemeente Maastricht, afdeling Cultureel Erfgoed, Wednesday the 16th of October 2019, Parochiekantoor Sint-Servaaskerk, Maastricht. [in Dutch]

2018:
Biennial guest lecture (with full day excursion to Delft), Imported 17th century faience from Dutch archaeological sites, University of Amsterdam, MA-program “Conservation and Restoration”, specialization “Glass, ceramics & stone”, 11th of April 2018, Delft, The Netherlands. [in English]

Lecture, S. Casale, N. Jaspers, C. Capelli, L. Megens & F. Bulgarelli: Nuovi riscontri archeometrici sulla produzione di maioliche in stile compendiario nell’albisolese. LI Convegno Internazionale della Ceramica, Ceramica 4.0: nuove esperienze e tecnologie per la comunicazione, catalogazione e musealizzazione della ceramica, Centro Ligure per la Storia della Ceramica, 5th-6th of October 2018, Savona, Italy. [in Italian]

Guest lecture, N.L. Jaspers: Late medieval and early modern ceramics from archaeological sites in the Netherlands. An introduction. Leiden University, Faculty of Archaeology, Medieval Archaeology of Europe, 26th of September 2018, Leiden, The Netherlands. [in English]

Poster presentation, S. Casale, N.L. Jaspers & L. Megens: 30 years of false attribution for the Ligurian maiolica compendiario: an archaeometric perspective, Authentication in Art Congress, 7th-8th-9th of June 2018, The Hague, The Netherlands.

2017:
Lecture, N.L. Jaspers: Provenance research on imported compendiario faience excavated in the Netherlands: a Ligurian export product?, Dutch Ceramics and Glass Meeting, ACASA Archaeology, University of Amsterdam, 8th of December 2017, Amsterdam, The Netherlands. [in English]

2016:
Lecture, Italiaanse exportkeramiek in Nederlandse archeologische collecties. Prototypes voor de handelsstromen tijdens de vroegmoderne globalisering, 25e NIKI-symposium Italiaanse kunst in Nederlandse collecties, Rijksmuseum, 12th of December 2016, Amsterdam, The Netherlands. [in Dutch]

Biennial guest lecture (with full day excursion to Delft), Imported 17th century faience from Dutch archaeological sites, University of Amsterdam, MA-program “Conservation and Restoration”, specialization “Glass, ceramics & stone”, 5th of April 2016, Delft, The Netherlands. [in English]

2015:
Lecture, Where 17th century faience in the Dutch Republic was made. Analytical evidence of import and local production. Dutch Ceramics and Glass Kick off meeting, Ateliergebouw Rijksmuseum, 5th of March 2015, Amsterdam, The Netherlands. [in English]

2014:   
Lecture, N.L. Jaspers: A classification model of Italian and French tin glazed ceramics excavated in the Netherlands (1500-1700). Medieval Pottery Research Group Annual Conference: “Medieval and later ceramic development, production and trade along the Atlantic seaboard”, Museu Nacional de Arte Antiga, 19th-21st of June 2014, Lisbon, Portugal. [in English]

Lecture, N.L. Jaspers, P. Crucq (†) & M. Nieuwenhuijsen: Maiolica waste from two early 17th century workshops in Harlingen, the Netherlands. Medieval Pottery Research Group Annual Conference: “Medieval and later ceramic development, production and trade along the Atlantic seaboard”, Museu Nacional de Arte Antiga, 19th-21st of June 2014, Lisbon, Portugal. [in English]

Lecture, N.L. Jaspers: Italian and French tin glazed ceramics excavated in the Netherlands. Typology, provenance and distribution, Research Meeting Amsterdam Archaeological Centre, University of Amsterdam, 13th of May 2014, Amsterdam, The Netherlands. [in English]

Lecture, N.L. Jaspers: Cream from the Milkmaid. Imported 17th century Italian and French faience from Dutch archaeological sites. Typology, provenance and distribution, Journée d’étude « La céramique de la Renaissance.  Autour du dépotoir de la rue Pouchet à Rouen » Centre archéologique INRAP, Grand-Quevilly, 1st of April 2014, Rouen, France. [in English]

2013:       
Lecture, N.L. Jaspers & S. Ostkamp: A faiança Portuguesa na Republica Holandesa, 1° Congresso Internacional de Faiança Portuguesa, Museu Nacional de Arte Antiga, 22nd-25th of May 2013, Lisbon, Portugal. [in Portuguese]

2012:        
Lecture, N.L. Jaspers & s. Ostkamp: Grenzeloos goed, typochronologie van gebruiksaardewerk op Walcheren (1100-1800), Assembled Articles V, 12th of October 2012, Zwolle, The Netherlands. [in Dutch]

2011:        
Lecture, N.L. Jaspers: Ligurian maiolica from Dutch soil (1550-1700). An archaeological contribution to the typology of decoration and morphology of Ligurian export wares. XLIV Convegno Internazionale della Ceramica, La ceramica post-medievale nel Mediterraneo. Gli indicatori cronologici: secoli XVI-XVIII, Centro Ligure per la Storia della Ceramica, 27th-28th of May 2011, Savona, Italy. [in English]

Lecture, N.L. Jaspers: De beerputten uit Dokkershaven als context voor Italiaans en Frans importaardewerk. Book presentation “400 jaar leven en sterven aan de Dokkerhaven in Vlissingen” and receiving the H.J.E. van Beuningen Award, MuZEEum, 14th of April 2011, Vlissingen, The Netherlands. [in Dutch]

Lecture, N.L. Jaspers: Living (and dying) at the Dokkershaven in Flushing. Artefacts and diet in cesspits from an early modern internationally oriented maritime city. Seminar Vrije Universiteit, 25th of February 2011, Amsterdam, The Netherlands. [in English]

2010:       
Lecture, N.L. Jaspers: Schoon en werkelijk aangenaam. Italiaanse en Franse importkeramiek uit de Nederlandse bodem (1500-1700). Fabricage, herkomst en distributie van nieuwe producten. Lecture series Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte (NIKI), 3rd of November 2010, Florence, Italy. [in Dutch]

Lecture, N.L. Jaspers: Twee digitale toepassingen Deventer systeem: opzoekschema en kleurcodes, Symposium “Assembled Articles IV”, 16th of September 2010, Zwolle, The Netherlands. [in Dutch]

2009:
Lecture, N.L. Jaspers: Sixteenth and seventeenth century Italian and French faience from Dutch soil. Production, provenance and distribution of new products. Lecture series Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte (NIKI), October 2009, Florence, Italy. [in Engels]

Poster presentation, F. Amato, B. Fabbri, J. Gawronski, S. Gualtieri & N. Jaspers: On the origin of compendiario majolica coming from excavations in Amsterdam (project BMA/CNR-ISTEC), 10th European Meeting on Ancient Ceramics (EMAC), “Craft and science: International perspectives on archaeological ceramics”, British Museum, 10th-13th of September 2009, London, Great Britain.

Lecture, N.L. Jaspers: Schoon en werkelijk aangenaam, Contactdagen voor Belgische en Nederlandse Archeologen en Bouwhistorici, 12th-13th of February 2009, Gent, Belgium. [in Dutch]

2008:       
Poster presentation, F. Amato, B. Fabbri, J. Gawronski, S. Gualtieri & N. Jaspers: Provenance study of some samples of compendiario majolica found in archaeological excavations carried out in the centre of Amsterdam (project BMA/CNR-ISTEC). 37th International Symposium on Archaeometry, 12th of May 2008, Siena, Italy.

2007:       
Lecture, F. Amato & N.L. Jaspers: Maioliche di stile compendiario (prima metà XVII secolo) rinvenute in scavi del centro storico di Amsterdam (project BMA/CNR-ISTEC),  “XI Giornata di Archeometria”, 16th-17th of April 2007, Pesaro, Italy. [in Italian]

Lecture, N.L. Jaspers: Nederlandse postmiddeleeuwse archeologie en aardewerk (1500-1800). Keuzevak Archeologie van dr. Wim Regter, Bredero Lyceum, Amsterdam, The Netherlands. [in Dutch]

2006-2011:   
Biennial guest lecture, N.L. Jaspers: Schoon en werkelijk aangenaam. Italiaanse en Franse importkeramiek uit de Nederlandse bodem (1500-1700). Fabricage, herkomst en distributie van nieuwe producten, Lecture series “Archeologie van de maritieme expansie van de stad Amsterdam”, prof.dr. J.H.G. Gawronski, University of Amsterdam, Amsterdam Archaeological Centre (AAC), Amsterdam, The Netherlands. [in Dutch]

chapters in excavation reports

The link below to my Academia page (A) gives full access to PDF’s of most chapters in excavation reports mentioned in this bibliography

2020:
Jaspers, N.L., m.m.v. A. Kaneda, 2020: “Keramiek”, in: F.G.R. D’hondt, Middelburg Koningstraat 10-18, Fase 2. Gemeente Middelburg. Sloopbegeleiding, opgraving en archeologische begeleiding van de bodemsanering, ARTEFACT! RAPPORT 569, Zaamslag.

2018:
Jaspers, N.L., 2018: “Keramiek”, in: S. Depuydt, Archeologisch onderzoek plangebied Smeedtoren. Rapportage Artefact!/Sweco, Zaamslag/Eindhoven.

Jaspers, N.L., & S. Ostkamp, 2018: “12 Aardewerk”, in: A. Pavlović (red.), 2018: Archeologisch onderzoek aan de Uithofslaan Gemeente Den Haag. Deel 2: Sporen van bewoning uit de Romeinse tijd, de late middeleeuwen en de nieuwe tijd (vindplaatsen 1, 2 en 7). Haagse Archeologische Rapportage 1805, Den Haag, 217-258, catalogus: 419-434.

2017:
Jaspers, N.L., 2017: “5.2.3 (Post-)Middeleeuwse keramiek”, in: I.A. Schute, M.J.A. Melkert & N.L. Jaspers: Plangebied Harmenjansweg 1 zwart in Haarlem, gemeente Haarlem; een archeologische begeleiding (protocol opgraven). RAAP-Rapport 3193, pp. 12-14, catalogus: 26, 31-32.

2016:
Jaspers, N.L., 2016: “Middeleeuws aardewerk”, in: G.L. Williams (red.): Memento Mori. Een archeologische opgraving rondom de St. Plechelmuskerk, Oldenzaal, ADC Rapport 3919/ ADC Monografie 21, Amersfoort, pp. 90-99, Bijlage 2 Aardewerk incl. catalogus: pp. 346-355.

Jaspers, N.L., 2018: “Het (post-)middeleeuws aardewerk”, in: W.B. Waldus, 2018, De opgraving en lichting van de 15e-eeuwse IJsselkogge, ADC Monografie 24 (ADC Rapport 4525), pp. 253-262, 432-437.

Jaspers, N.L. & S. Ostkamp, 2016: “10. Het aardewerk”, in: C.W. Koot & E.N.A. Heirbaut: Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent. 5. Kasteel Lent en de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis. Deel II, Archeologische berichten Nijmegen – Rapport 62, Nijmegen, pp. 475-562, catalogus: pp. 563-666.

2015:
Jaspers, N.L., 2015: “(Post)middeleeuws aardewerk”, in: A. van Benthem (red.): Romeinen in de kelder van de paus (Stad Utrecht). Een archeologische begeleiding, ADC Rapport 2405, Amersfoort, pp. 97-100.

Jaspers, N.L., 2015: “Aardewerk”, in: E. Blom & H.M. van der Velde (red.): De archeologie van Boxmeer-Sterckwijck: 4500 jaar wonen, werken en begraven langs de Maas. Bijlagen en structuurcatalogus, ADC Monografie 18/ADC Rapport 3500, Vol. 1, pp. 565-577.

Jaspers, N.L., 2015: “Bijlage V. Catalogus: vol- en laatmiddeleeuws aardewerk uit de opgraving Boxmeer-Sterckwijck”, in: E. Blom & H.M. van der Velde (red.): De archeologie van Boxmeer-Sterckwijck: 4500 jaar wonen, werken en begraven langs de Maas. Bijlagen en structuurcatalogus, ADC Monografie 18/ADC Rapport 3500, Vol. 2, catalogus: pp. 51-70.

Jaspers, N.L., 2015: “Vol-, laat- en postmiddeleeuws aardewerk”, in: J. Loopik (red.): Hof van Cyrene – Wonen aan de Schie. Bochtafsnijding Delftse Schie, gemeente Schiedam, ADC Rapport 3617, Amersfoort, pp. 75-102, catalogus: pp. 302-316.

Jaspers, N.L., 2015: “Aardewerk, glas en kleipijpen”, in: R.C.A. Geerts: Fundamenten aan de Dorpsstraat 44 te Vreeswijk. Een archeologische opgraving en een archeologische begeleiding onder het protocol opgraving te Nieuwegein, ADC Rapport 3938, Amersfoort, pp. 24-28.

Jaspers, N.L., 2015: “3.3.1 Aardewerk, glas, kleipijpen en keramisch bouwmateriaal”, in: J.P.L. Vaars: Archeologische opgraving molen “de Pauw”, Nauerna 43, Assendelft, gemeente Zaanstad. Argo 53, pp. 9-15, 30-39.

2014:
Jaspers, N.L., 2014: “Aardewerk”, in: W. Jezeer (red.): Boerenerven onder de meubelboulevard. Het goed Kemenade te Ekkersrijt archeologisch onderzocht, ADC Rapport 2714, Amersfoort, pp. 67-76, catalogus: 143-146.

Jaspers, N.L., 2014: “Aardewerk uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd”, in: B. Van der Veken (red.): Veldhoven Zilverackers. Archeologisch onderzoek ter plaatse van de Westelijke Ontsluitingsroute (fase 1), ADC Rapport 3562, Amersfoort, pp. 139-146, catalogus op cd-ROM.

Jaspers, N.L. & S. Ostkamp, 2014: “(Post-)middeleeuws aardewerk”, in: J. Loopik (red.): Gemeente Venlo – Blerick, KazerneKwartier. Een archeologische opgraving en begeleiding, ADC Rapport 3626, Amersfoort, pp. 50-54.

Jaspers, N.L., 2014: “4.3.1 Aardewerk, glas, kleipijpen en keramisch bouwmateriaal”, in: J.P.L. Vaars: Archeologische begeleiding aan de Heerehof te Lisse, gemeente Lisse. Argo 40, pp. 13-19, 32-38.

2013:
Helbergen, A.C.A. van & N.L. Jaspers, 2013: “Laat- en postmiddeleeuws aardewerk”, in: N. Bouma (red.): De Vleutenschevaart herontdekt op het Smakkelaarsveld in Utrecht. Een archeologische begeleiding, ADC Rapport 3317, Amersfoort, pp. 53-61, catalogus: pp. 133-139.

Jaspers, N.L., 2013: “Laat- en postmiddeleeuws aardewerk”, in: K. Van Campenhout (red.): De carréhoeves van Wolder, Maastricht. Een archeologische opgraving, ADC Rapport 3375, Amersfoort, pp. 57-63, catalogus: pp. 101-106.

Jaspers, N.L., 2013: Medesamensteller vondstencatalogus, in: W.B. Waldus & J. Langelaar: Verhalen uit de bodem van de Vecht. Vondstencatalogus fase 1, ADC Maritiem Rapport 3400, Amersfoort, pp. 5-148.

Jaspers, N.L., 2013: “Aardewerk”, in: H.J.N. van Engeldorp Gastelaars: Gemeente Vlaardingen, locatie Afrol/Gedempte Biersloot. Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven, ADC Rapport 3459, Amersfoort, pp. 34-40, catalogus: pp. 65-71.

2012:
Jaspers, N.L., 2012: “Het aardewerk uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd”, in: J. Claeys (red.): Onder de Gelderakkers: een uitgestrekte meerperiodensite in Hilvarenbeek. Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P), ADC Rapport 2613, Amersfoort, pp. 24-28.

Jaspers, N.L., 2012: “Het Middeleeuwse aardewerk” & “Het aardewerk”, in: W. Jezeer & L.P. Verniers: De Plantage: een nieuwe wijk, een rijk verleden. Een archeologische opgraving op De Plantage in Meteren (gemeente Geldermalsen), ADC Rapport 2713, Amersfoort, pp. 139-142, 179-186, catalogus: 301-313.

Jaspers, N.L., 2012: “Middeleeuws en postmiddeleeuws aardewerk”, in: B. Van der Veken & E. Blom: Veldhoven Zilverackers, deelgebied 3: Schootackers, ADC Rapport 2716, Amersfoort, pp. 93-99.

Jaspers, N.L. & S. Ostkamp, 2012: “Aardewerk”, in: N. Bouma (red.): De porseleinfabriek en kosterswoning van dominee Joannes de Mol aan de Oud-Loosdrechtsedijk in Oud-Loosdrecht, gemeente Wijdemeren. Een archeologische opgraving, ADC Rapport 2974, Amersfoort, pp. 36-49, catalogus: pp. 93-123.

Jaspers, N.L., 2012: “Aardewerk” & “Glas”, in: S.W. Williams-Kodde: Op bezoek bij buitenplaats Tulpenburgh te Amstelveen. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven, ADC Rapport 3056, Amersfoort, pp. 23-28, 28-29.

Jaspers, N.L., 2012: “Laat- en postmiddeleeuws aardewerk”, in: S. Zandboer (red.): Komfoor op terp 5. Archeologisch onderzoek rond een veenterp te Peize en de Weringse dijk, ADC Rapport 3133, Amersfoort, pp. 57-70, catalogus: pp. 111-117.

Jaspers, N.L., 2012: “Aardewerk”, in: N. Bouma (red.): Laatmiddeleeuwse sporen aan de Steenstraat 14 te Wijk bij Duurstede. Een archeologische opgraving en een archeologische begeleiding, ADC Rapport 3200, Amersfoort, pp. 42-48, catalogus: pp. 100-104, 106-108.

Jaspers, N.L., 2012: “Aardewerk”, in: W.B. Waldus (red.): Middeleeuwse bewoningssporen langs de voormalige Middelzee bij Beetgumermolen, ADC Rapport 3213, Amersfoort, pp. 35-42, catalogus: pp. 84-89.

2011:
Jaspers, N.L., 2011: “Aardewerk”, in: W. Roessingh: Een middeleeuwse huisterp aan de Dorpsstraat in Aalst, gemeente Zaltbommel, ADC Rapport 1042, Amersfoort, pp. 18-23, catalogus: p. 37.

Jaspers, N.L., 2011: “Aardewerk”, in: N. Bouma: Utrecht Gansstraat 38-44 en Ledig Erf 5. Twee kleinschalige archeologische opgravingen in de middeleeuwse voorstad Tolsteeg in Utrecht, ADC Rapport 2217, Amersfoort, pp. 36-41, catalogus: pp. 97-99.

Jaspers, N.L., 2011: “Laat- en postmiddeleeuws aardewerk”, in: D.A. Gerrets & R. de Leeuwe: Rituelen aan de Maas. Een archeologische opgraving te Lomm, Hoogwatergeul fase II, ADC Rapport 2333, Amersfoort, pp. 159-164.

Jaspers, N.L., 2011: “Middeleeuws aardewerk”, in: L.P. Verniers: Graven achter de St. Joostkapel in Breda. Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven, ADC Rapport 2364, Amersfoort, pp. 18-21.

Jaspers, N.L., 2011: “Aardewerk”, in: N. Bouma: Van begraven oerbos tot vroegste middeleeuwse ontginning en bewoning. Een archeologische opgraving in de Winkelbuurt in Abcoude Zuid, ADC Rapport 2400, Amersfoort, pp. 63-73, catalogus: pp. 275-282.

Jaspers, N.L., 2011: “Aardewerk”, in: N. Bouma: Zes meter onder de Catharijnesingel in Utrecht. Een archeologische opgraving en een archeologische begeleiding van het tracé van een diepriool, ADC Rapport 2453, Amersfoort, pp. 31-36.

Geerts, R.C.A. & N.L. Jaspers, 2011: “Aardewerk”, in: B.A.T.M. Hendrikx (red.): Holtum-Noord III (gemeente Sittard-Geleen). Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven en een archeologische opgraving van een rioolsleuf, ADC Rapport 2936, Amersfoort, pp. 36-45, catalogus: pp. 67-68.

Ostkamp, S. & N.L. Jaspers, 2011: “Het aardewerk”, in: J.S. van der Kamp, Boeren langs de Hogeweide. Een (post)middeleeuws boerderijlint op kapittelgrondgebied in Leidsche Rijn. Utrecht, 155-194, catalogus: 402-432.

2010:
Jaspers, N.L. & R.C.A. Geerts, 2010: “Romeins en Middeleeuws aardewerk”, in: B.A.T.M. Hendrikx & R. Torremans: Maastricht Heukelstraat 15-17. IJzertijd tot Middeleeuwen op 600 vierkante meter. Een archeologische opgraving, ADC Rapport 1241, Amersfoort, pp. 29-31.

Claeys, J., N.L. Jaspers en S. Ostkamp (red.), 2010: Vier eeuwen leven en sterven aan de Dokkershaven. Een archeologische opgraving van een postmiddeleeuwse stadswijk op het Scheldekwartier in Vlissingen, Amersfoort (ADC Monografie 9/ ADC Rapport 1635).

Jaspers, N.L., 2010: “4.2 Roerende goederen aan de Dokkershaven:  de materiële cultuur tussen 1550 en 1850″, in: Claeys, J., N.L. Jaspers & S. Ostkamp (red.): Vier eeuwen leven en sterven aan de Dokkershaven. Een archeologische opgraving van een postmiddeleeuwse stadswijk op het Scheldekwartier in Vlissingen, ADC Monografie 9/ADC Rapport 1635, pp. 115-202, catalogus: pp. 509-630, 641-700.

Jaspers, N.L., 2010: “4.3 Uit het leven gegrepen. De vondsten per context uit de Dokkershaven”, in: Claeys, J., N.L. Jaspers & S. Ostkamp (red.): Vier eeuwen leven en sterven aan de Dokkershaven. Een archeologische opgraving van een postmiddeleeuwse stadswijk op het Scheldekwartier in Vlissingen, ADC Monografie 9/ADC Rapport 1635, pp. 207-366, catalogus: pp. 509-630, 641-700.

Claeys, J & N.L. Jaspers, 2010: “6 Synthese”, in: Claeys, J., N.L. Jaspers & S. Ostkamp (red.): Vier eeuwen leven en sterven aan de Dokkershaven. Een archeologische opgraving van een postmiddeleeuwse stadswijk op het Scheldekwartier in Vlissingen, ADC Monografie 9/ADC Rapport 1635, pp. 390-425.

Jaspers, N.L., 2010: “Laat- en postmiddeleeuws aardewerk”, in: A. van Benthem: Een droogmakerijmolen in Heerhugowaard. Een archeologische opgraving, ADC Rapport 1711, Amersfoort, pp. 18-19.

Jaspers, N.L., 2010: “(Post-)middeleeuws aardewerk”, in: J. Claeys: De Steehof te Yerseke, gemeente Reimerswaal. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven in het onderzoeksgebied Ferdinand Bollaan, Damstraat, Pieter de Hooghlaan, ADC Rapport 2305, Amersfoort, pp. 24-25.

2009:
Jaspers, N.L., 2009: “Middeleeuws aardewerk”, in: E. Eimermann: Cananefaatse boeren op de noordelijk oeverwal van de Gantel. Een archeologische opgraving aan de Juliahof te Wateringen, gemeente Westland, ADC Rapport 822, Amersfoort, pp. 113-115.

Jaspers, N.L., 2009: “Aardewerk uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd”, in: F.C. Wijsenbeek, M. Opbroek & S.M. Beckerman: Wageningen Rooseveltweg. Een archeologische begeleiding, ADC Rapport 917, Amersfoort, pp. 22-24.

Jaspers, N.L., 2009: “Aardewerk, glas en kleipijpen”, in: M.C.E. Houkes: Molens te Middelburg Mortiere. Een Archeologische Opgraving, ADC Rapport 1219, Amersfoort, pp. 32-37.

2008:
Jaspers, N.L., 2008: “Aardewerk”, in: K.M. van Domburg & J. Vanden Borre: Een nederzetting uit de Volle-Middeleeuwen aan de Oostmoer te Nispen, gemeente Roosendaal, ADC Rapport 925, Amersfoort, pp. 44-49.

Jaspers, N.L., 2008: “Aardewerk en glas”, in: M.C.E. Houkes, C.Y. Burnier & J. Loopik: De Schelphoek op de schop. Een archeologische opgraving te Alkmaar ‘Schelphoek’, ADC Rapport 992, Amersfoort, pp. 87-92, catalogus: pp. 121-122.

Ostkamp, S. & N.L. Jaspers, 2008: Catalogus: Aardewerk uit een slootkant in Zaandam (Rustenburg – De Vaart), in: W.B. Waldus & S. Ostkamp, Zaandam Rustenburg / De Vaart. Een Archeologische Opgraving, ADC Rapport 1004, Amersfoort, pp. 40-56.

2007:
Jaspers, N.L., 2007: “Aardewerk en glas”, in: P.C. de Boer: Middeleeuwse kasteelgrachten uitgediept. Herinrichting centrum Lichtenvoorde fase 1. Gemeente Oost Gelre, ADC Rapport 786, Amersfoort, pp. 17-19.

Jaspers, N.L., 2007: “Aardewerk uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd”, in: N.M. Prangsma & M.M. Bruineberg: Venlo Trade Port Noord, deelgebied 7 terrein B t/m I. Een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven, ADC Rapport 851, Amersfoort, pp. 51-54.

Jaspers, N.L., 2007: “Aardewerk”, in: M. Opbroek: Plangebied Kerkweg – Oostlaan; Gemeente Pijnacker – Nootdorp. Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven, ADC Rapport 889, Amersfoort, pp. 12-13.

Jaspers, N.L., 2007: “Aardewerk”, in: G. Labiau: N210 tussen Nederlek en Bergambacht: Laat-middeleeuwse selnerings- of huisplaatsen? Een archeologische opgraving, ADC Rapport 935, Amersfoort, pp. 25-47, catalogus: pp. 93-105.

Jaspers, N.L., 2007: “Laat- en postmiddeleeuws aardewerk”, in: N.M. Prangsma (red.): Lomm Hoogwatergeul fase 1 (gemeente Arcen en Velden). Een archeologische opgraving, ADC Rapport 1344, Amersfoort, pp. 70-74.

Jaspers, N.L. & C. Scheffer-Mud, 2007: Catalogus keramiek en glas van de opgraving Oostzaan-Kerkbuurt. (Hollandiareeks 272.2), Zaandijk.

2006:
Jaspers, N.L. & S. Ostkamp, 2006: “Het aardewerk uit de opgraving”, in: P.C. de Boer: Enkhuizen “De Baan” (fase 2), ADC Rapport 452, Amersfoort, pp. 21-35, catalogus: pp. 67-80.