N210 Nederlek en Bergambacht

Van 30 oktober tot en met 4 december 2006 heeft ADC ArcheoProjecten in opdracht van de provincie Zuid-Holland een archeologische opgraving uitgevoerd op zes locaties ten zuiden van de N210 tussen Nederlek en Bergambacht. Geplande werkzaamheden in het kader van de heraanleg van de N210 zouden de aanwezige laat-middeleeuwse archeologische waarden in het plangebied verstoren. Het doel van het definitieve archeologische onderzoek bestond erin de aanwezige resten te documenteren en het materiaal van de vindplaatsen veilig te stellen om aldus informatie te behouden die van belang is voor de kennisvorming van het verleden.

De hypothese die tijdens het vooronderzoek werd opgeworpen, die sprak over sporen van zoutwinning in de Krimpenerwaard, werd niet staande gehouden. Ondanks het feit dat er nog steeds aspecten zijn in het onderzoek die in de richting van ‘selnering’ wijzen, is de interpretatie van de vondstzones als zijnde terpjes meer waarschijnlijk gebleken.

De aardewerkrapportage van Jaspers, 2007, Aardewerk (pp. 25-47, 93-105) is te vinden in:

Labiau, G., 2007, N210 tussen Nederlek en Bergambacht: Laat-middeleeuwse selnerings- of huisplaatsen? Een Archeologische Opgraving, (ADC Rapport 935), Amersfoort./