Enkhuizen De Baan II

In de periode van 22 juli tot en met 16 augustus 2005 heeft ADC  ArcheoProjecten in opdracht van de Stichting Woondiensten Enkhuizen een archeologische opgraving uitgevoerd op de planlocatie De Nieuwe Baan. Dit maakt deel uit van een stadgebied dat in de volksmond ook wel de  ‘Boerenhoek’ wordt genoemd. Dit onderzoek (fase 2) is het vervolg van het door ’Hollandia, Cultuurhistorisch onderzoek en archeologie’ in 2004 uitgevoerde onderzoek op het westelijk gelegen deelgebied (fase 1).

De gedetailleerde studie van het vondstmateriaal uit de ophogingslagen, en dan met name die van het aardewerk en het metaal, illustreert de internationale handelscontacten en voorkeuren van de Enkhuizer inwoners in de periode eind 16e – eerste kwart 17e eeuw. Een bijzonder (losse) vondst betreft die van zogenaamd Iznik aardewerk uit Turkije. Tot op heden is dit aardewerk niet eerder in Nederlandse vondstassemblages herkend.

De aardewerkrapportage van Jaspers & Ostkamp, 2006, ‘Het aardewerk uit de opgraving’, (pp. 21-35, 69-80),  is te vinden in:

P.C. de Boer, Bodemvondsten uit de Boerenhoek. Enkhuizen opgraving ‘De Baan’ (fase 2), (ADC Rapport 452), Amersfoort.


/