Delftware workshop Het Hart

"De erfenis van Plateelbakkerij Het Hart" (auteur: Trudy van der Wees; bron: WikiDelft)

In de zomer van 2005 werd bij opgravingen aan de Gasthuislaan en de Kruisstraat de fundering van de oven van plateelbakkerij Het Hart blootgelegd. Er werden tienduizenden scherven en resten van Delfts aardewerk in de bodem aangetroffen. Aan de hand van deze vondsten documenteert aardewerkdeskundige Nina Linde Jaspers niet alleen de aard van de producten, maar ook het productieproces van de plateelbakkerij.

De geschiedenis van plateelbakkerij Het Hart duurde slechts een kleine eeuw, van 1678-1770. Wat werd er gemaakt, en hoe? En: aan wie werd het verkocht? Dat zijn vragen waar drs. Nina Linde Jaspers, gespecialiseerd in Nederlands en geïmporteerd aardewerk uit de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, zich de laatste jaren over heeft gebogen. Het was in 2005 voor het eerst dat er een Delftse plateelbakkerij archeologisch werd opgegraven.

De ‘erfenis’ van Het Hart bevindt zich in depots van de gemeente Delft en wacht op een goed moment om te worden geëxposeerd. Er werd van alles gevonden: ovens, kelders waarin de klei werd bewaard, ovenkokers, misbaksels, consumptieaardewerk, voor het merendeel verbrokkeld tot tienduizenden brokken en scherven. Al die puzzelstukjes zijn door de afdeling archeologie van Erfgoed Delft e.o. met behulp van vrijwilligers uitgezocht. Het materiaal is aan elkaar geplakt, gefotografeerd, opgemeten en de gegevens zijn in een database gezet. Nina Linde Jaspers kreeg de opdracht om een archeologische basisrapportage te schrijven over de bodemvondsten. “Met een dergelijke rapportage kun je het bodemarchief op een zodanige manier ontsluiten dat iemand die er later nog eens onderzoek naar wil doen, er zijn weg in kan vinden.”

Lees het hele interview over Plateelbakkerij Het Hart in het artikel op WikiDelft./