Bibliography

Key Publications:

2017:

Jaspers, N.L., 2017: “Italiaanse exportkeramiek in Nederlandse archeologische collecties. Prototypes voor de handelsstromen tijdens de vroegmoderne globalisering”, in: Vrienden van het Kunsthistorisch Instituut in Florence Nieuwsbrief 18 (pp. 4-5).

Meijlink, B., B. Silkens & N.L. Jaspers, 2017: Zeeën van Tijd. Grasduinen door de archeologie van 2500 jaar Domburg en het Oostkapelse strand. Terra Cotta Incognita/ Walcherse Archeologische Dienst, Amsterdam/Veere.

2016:

Jaspers, N.L., 2016: “Faïence Hollandaise”, in: L. Metreau (red.), Identifier la céramique au Quebec, Les cahiers d’archéologie du CELAT, 41/Serie Archéometrie, 8, Québec (pp. 199-202).

Jaspers, N.L. & S. Ostkamp, 2016: "Portuguese faience in the Dutch Republic", in: R.V. Gomes, T.M. Casimiro & M.V. Gomes, Proceedings of the First International conference of Portuguese Faience (16th-19th centuries), Lisbon: Instituto de Arqueologia e Paleociências, pp. 407-422.

2015:

Jaspers, N.L., Y. Eijskoot & E. Esser, 2015: Ruwe bolsters, bierdrinkers en haringeters. Huishoudelijk afval van de eigenaren, bewoners en ambachtslieden van de scheepswerf aan de Havenstraat te Vlaardingen (locatie Galeiwerf), Amsterdam.

Meijlink, B, B. Silkens & N.L. Jaspers, 2015: Verhalen uit de Fles. 700 jaar Vlissingen. De ontwikkeling van een havenstad door archeologische vondsten verteld. Terra Cotta Incognita/Walcherse Archeologische Dienst, Amsterdam.

2013:

Jaspers, N.L., 2013: "Cream from the Milkmaid. Plain white faience of foreign origin excavated in the Netherlands (1500-1680)", in: T. Eliëns (ed.), White Delft. Not just blue. History of a national product. Volume V. The Hague, 45-76.

Jaspers, N.L., 2013: Clean, cheap and truly more enjoyable. Italian maiolica excavated in the Netherlands: a supremacy of Ligurian merchandise and rarities from other production regions, Archeologia Postmedievale 15, 11-40.

Jaspers, N.L. & P. Crucq, 2013: Harlinger gleiersgoed. Bedrijfsafval van de gleibakkerijen "Aan de Schritsen hoek Raamstraat"  en "Buiten de Kerkpoort", Amsterdam/Harlingen (Terra Cotta Incognita Special 1).

Ostkamp, S. & N.L. Jaspers, 2013: "Some examples of tinglazed earthenware in kiln waste", in: T. Eliëns (ed.), White Delft. Not just blue. History of a national product. Volume V. The Hague. 163-167.

2012:

Jaspers, N.L. 2012, Ligurian maiolica excavated in the Netherlands (1550-1700). An archaeological contribution to the decorative and morphological typology of Ligurian export wares, << Atti del XLIV Convegno internazionale della ceramica>>, 11-26.

Van der Velde, H., N.L. Jaspers, E. Drenth & H. Scholte Lubberink (red.), 2012: Van graven in de prehistorie en dingen die voorbijgaan. Studies aangeboden aan Eric Lohof bij zijn pensionering in de archeologie. Sidestones Press, Leiden.

2011:

 

Amato, F., B. Fabbri, S. Gualtieri, J. Gawronski & N.L. Jaspers,  2011: “Provenance study of some samples of compendiario majolica found in archaeological excavations carried out in the centre of Amsterdam”, in: I. Turbanti-Memmi (ed.), Proceedings of the 37th International Symposium on Archaeometry, 12th - 16th of May 2008, Siena Italy, (pp. 9-16).

Jaspers, N.L., 2011: "Twee digitale toepassingen voor het Deventer Systeem: bladwijzers en standaard kleurcodes voor bakselgroepen". In: Assembled Articles 4. Symposium on Medieval and Post Medieval Ceramics, Zwolle, 89-100.

Ostkamp, S. & N.L. Jaspers, 2011: "Het aardewerk", in: J.S. van der Kamp, Boeren langs de Hogeweide. Een (post)middeleeuws boerderijlint op kapittelgrondgebied in Leidsche Rijn. Utrecht, 155-194, catalogus: 402-432.

Zandboer, S. & N. Jaspers, 2011, "Een compleet komfoor uit de opgraving van terp 5 te Peize.", in: Van Wierden en terpen. Mededelingen van de Vereniging van terpenonderzoek (16), 8-10.

 

2010:

Claeys, J., N.L. Jaspers en S. Ostkamp (red.), 2010: Vier eeuwen leven en sterven aan de Dokkershaven. Een archeologische opgraving van een postmiddeleeuwse stadswijk op het Scheldekwartier in Vlissingen, Amersfoort (ADC Monografie 9/ ADC Rapport 1635). 

Jaspers, N.L., 2010: "4.2 Roerende goederen aan de Dokkershaven:  de materiële cultuur tussen 1550 en 1850", in: Claeys, J., N.L. Jaspers & S. Ostkamp (ed.), 2010, 115-202.

Jaspers, N.L., 2010: "4.3 Uit het leven gegrepen. De vondsten per context uit de Dokkershaven", in: Claeys, J., N.L. Jaspers & S. Ostkamp (red.), 2010, 207-366.

Claeys, J & N.L. Jaspers, 2010: "6 Synthese", in: Claeys, J., N.L. Jaspers & S. Ostkamp (red.), 2010, 390-425.

2009:

Jaspers, N.L., 2009: "Schoon en werkelijk aangenaam. Italiaanse faience uit Nederlandse bodem (1550-1700)". In: Vormen uit Vuur (204), 2-31.

2007
:

Jaspers, N.L., 2007: "Met de Franse slag. Franse compendiariofaience uit Nederlandse bodem (1600-1660)”. In: Vormen uit Vuur (199), 2-16.

Jaspers, N.L., 2007: “Bont en blauw van de Straet." In: C. Schrickx en T. Van de Walle-van der Woude (red.), Hoogtepunten uit de Hoornse bodem, Hoorn, 102-107.

Jaspers, N.L. & C. Scheffer-Mud, 2007: Catalogus keramiek en glas
van de opgraving Oostzaan-Kerkbuurt
. (Hollandiareeks 272.2), Zaandijk.


2006:

Jaspers, N.L. en S. Ostkamp, 2006: "Het aardewerk uit de opgraving". In: P. de Boer (red.) Bodemvondsten uit de Boerenhoek, Enkhuizen, opgraving "De Baan" (fase 2), 21-35, Amersfoort (ADC Rapport 452).

In druk/ in voorbereiding

Casale, S., L. Megens & N.L. Jaspers, in press: “Eccellenze liguri in Europa tra il XVI e XVII secolo: analisi archeometriche di provenienza di maioliche liguri in stile compendiario esportate nei Paesi Bassi”, in: Rivista di Studi Liguri.

Capelli, C., S. Casale, N.L. Jaspers & L. Megens, in prep.: “Archaeometric evidence of compendiario production in Liguria (North Italy): a seabound export product to the Netherlands during the 17th century”, in: Journal of Archaeological Science.

Jaspers, N.L., in voorbereiding: “Plateelbakkerij ’t Hart (1678-1782). De werkplaats en de producten” (werktitel). In: S. Jongma, Opgraving Ursulaklooster III (werktitel), Delft.

Jaspers, N.L., in voorbereiding: Italian and French tinglazed ceramics from Dutch soil 1550-1700. (working title, thesis to monograph), Zwolle.

Jaspers, N.L., in voorbereiding: Pottenbakkersafval uit Ermelo uit de 13e en 14e eeuw (werktitel). Amsterdam (Terra Cotta Incognita Special 3).

ADC Rapporten - Een selectie van bijdragen over archeologisch aardewerk voor ADC ArcheoProjecten, Amersfoort:

(N.B.: de meest relevante bijdragen aan ADC Rapporten zijn ook al genoemd onder "key publicaties". Deze lijst is verre van compleet en wordt nog aangevuld.)

Jaspers, N.L., 2012a: "Het middeleeuwse aardewerk", in: W. Jezeer en L. Verniers, De Plantage: een nieuwe wijk een rijk verleden. Een archeologische opgraving op De Plantage in Meteren (gemeente Geldermalsen). (ADC Rapport 2713), Amersfoort, 139-142.

Jaspers, N.L., 2012b: "Het aardewerk" [i.e. van twee landhuizen uit de Nieuwe Tijd], in: W. Jezeer en L. Verniers, De Plantage: een nieuwe wijk een rijk verleden. Een archeologische opgraving op De Plantage in Meteren (gemeente Geldermalsen). (ADC Rapport 2713), Amersfoort, 179-186.

Jaspers, N.L., 2011: "Aardewerk", in: N. Bouma: Van begraven oerbos tot de vroegste middeleeuwse ontginning en bewoning. Een archeologische opgraving in de Winkelbuurt in Abcoude Zuid, (ADC Rapport 2400), Amersfoort, 63-72.


Jaspers, N. L., 2009: "Aardewerk en glas", in: P.C. de Boer: ’t Slot ontsloten. Een archeologische opgraving bij Kasteel Gameren, ’t Slot (gemeente Zaltbommel), (ADC Rapport 877), Amersfoort, 27-29,


Jaspers, N. L., 2008: "Aardewerk", in: W. Roessingh: Een middeleeuwse huisterp aan de Dorpsstraat in Aalst, gemeente Zaltbommel. Een Archeologische Begeleiding, (ADC Rapport 1042), Amersfoort, 18-22./